Veiklos dokumentai

 

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

Ugdytinių asmens duomenų apsauga

Lygių galimybių politika ir tvarkos aprašas

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

Lopšelio-darželio strateginis veiklos planas 2017-2019 m.

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,PASAKA" STRATEGINIS PLANAS 2014-2016 m.

 

 
 
VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,PASAKA" STRATEGINIS PLANAS 2014-2016 m. (vizualizacija)