Veiklos dokumentai

 

Veiklos planai

Metinis veiklos planas 2019 m.

Mėnesio veiklos planas – sausis

Mėnesio veiklos planas – vasaris

Mėnesio veiklos planas – kovas

Mėnesio veiklos planas – balandis

Mėnesio veiklos planas – gegužė

Mėnesio veiklos planas – birželis

Metinis veiklos planas 2018 m.

Mėnesio veiklos planas – sausis

Mėnesio veiklos planas – vasaris

Mėnesio veiklos planas – kovas

Mėnesio veiklos planas – balandis

Mėnesio veiklos planas – gegužė

Mėnesio veiklos planas – rugsėjis

Mėnesio veiklos planas – spalis

Mėnesio veiklos planas – lapkritis

Mėnesio veiklos planas – gruodis

 

Strateginiai planai

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“ STRATEGINIS PLANAS 2020-2022 m.

 
VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,PASAKA" STRATEGINIS PLANAS 2014-2016 m.
 
 
VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“ STRATEGINIS PLANAS 2014-2016 m. (vizualizacija)

Aprašai ir tvarkos 

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

Ugdytinių asmens duomenų apsauga

Lygių galimybių politika ir tvarkos aprašas

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS