Menu Close

Darbuotojai

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ IR SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

2021 m.

 

 

Eil. Nr.

 

Vardas, pavardė

 

 

Pareigos

Telefonai, kuriais galima susisiekti

 1.  

Edita Andriulionienė

Meninio ugdymo mokytoja (muzikos vadovė)

8 659 52924

 

 1.  

Ramutė Augustienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiojo ugdymo grupėje

8 656 83003

 1.  

Lina Bagdonienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja specialiojo ugdymo grupėje

8 685 42022

 1.  

Elena Bartišienė

Logopedė

8 656 34044

 1.  

Aušrelė Bataitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiojo ugdymo grupėje

8 656 34044

 1.  

Gintarė Beresnevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89491

 1.  

Lina Blažaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89510

 1.  

Valentina Blažienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiojo ugdymo grupėje

8 656 34044

 1.  

Aušra Bradūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 659 52924

 

 

 1.  

Vilija Bulevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

8 659 52924

 

 1.  

Daiva Burdulienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89511

 1.  

Daiva Burdziliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89524

 1.  

Dainora Daniliauskienė

Direktorė

8 342 52924

 1.  

Monika Deniginienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 656 10011

 1.  

Jolanta Galeckienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 656 10011

 1.  

Vaida Girniuvienė

Specialioji pedagogė

8 658 89486

 1.  

Vida Petrauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89499

 1.  

Vilma Inkratienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiojo ugdymo grupėje

8 656 83003

 1.  

Vilija Jakubauskė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

8 659 52924

 1.  

Lina Jurgelaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89486

 1.  

Laimutė Vaišnienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

8 659 52924

 1.  

Gerda Kascėnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89491

 1.  

Vaida Kasimovienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

8 659 52924

 1.  

Rūta Kiškėnienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

8 659 52924

 1.  

Monika Masaitytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89524

 1.  

Neringa Mikulytė

Meninio ugdymo mokytoja (dailė bendrojo ugdymo grupėms)

8 685 42022

 1.  

Zita Motūzienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 659 52924

 1.  

Edita Mozūraitienė

Socialinė pedagogė

8 656 10011

 1.  

Monika Paškauskaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiojo ugdymo grupėje

8 685 42022

 1.  

Daiva Pūstelninkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiojo ugdymo grupėje

8 656 83003

 1.  

Agnė Rybakova

Psichologė

8 656 83003

 1.  

Rita Romanenkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiojo ugdymo grupėje

8 656 34044

 1.  

Laimutė Sabaliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89502

 1.  

Raminta Stankevičiūtė-Skrinskienė

Logopedė

8 656 10011

 1.  

Alma Šėporaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89502

 1.  

Edita Šuliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89524

 1.  

Darius Vasalauskas

Kineziterapeutas

8 659 52924

 1.  

Birutė Žemaitaitienė

Specialioji pedagogė

8 656 83003

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

2021 m.

 

 

Eil. Nr.

 

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Telefonai, kuriais galima susisiekti

 1.  

Daiva Andriušaitytė

Mokytojo padėjėja

8 658 89499

 1.  

Renata Dženkauskienė

Mokytojo padėjėja

8 658 89491

 1.  

Rima Kaminskienė

Mokytojo padėjėja

8 685 42022

 1.  

Lionė Stanaitienė

Mokytojo padėjėja

8 656 83003

 1.  

Rimantė Šukienė

Mokytojo padėjėja

8 658 89511

 1.  

Kristina Tamošaitienė

Mokytojo padėjėja

8 656 34044

 1.  

Vilma Katkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 658 89486

 1.  

Deimantė Burdulienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 658 89502

 1.  

Irma Raginienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 658 89510

 1.  

Marija Mekšraitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 658 89491

 1.  

Lionė Sakalauskaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 658 89499

 1.  

Raimonda Saldukienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 658 89524

 1.  

Ingrida Verbylienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 656 10011

 1.  

Jolanta Žirniavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 685 42022

 1.  

Virginija Jurkšaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 658 89511

 1.  

Rita Masaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja naktinė auklė

8 656 83003

 1.  

Aida Matijošaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja naktinė auklė

8 656 83003

 1.  

Laima Bendžiūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja naktinė auklė

8 656 83003

 1.  

Daiva Briaukienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja naktinė auklė

8 656 34044

 1.  

Aušra Čemerkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja naktinė auklė

8 656 34044

 1.  

Inesa Miniotienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja naktinė auklė

8 656 34044

 1.  

Ona Narauskienė

Virtuvės vedėja

8 342 52458

 1.  

Ona Minsevičienė

Virėja

8 342 52458

 1.  

Almutė Siaukaitė

Virėja

8 342 52458

 1.  

Lilija Mickevičienė

Skalbėja

8 659 52924

 1.  

Dainius Krištolaitis

Kompiuterininkas

8 342 52458

 1.  

Alponas Burinskas

Vairuotojas

8 659 52924

 1.  

Gedas Nešukaitis

Kiemsargis

8 659 52924

 1.  

Arvydas Lenkevičius

Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas

8 659 52924

 1.  

Joana Jungaitienė

Valytoja

8 659 52924

 

Atnaujinta 2021-11-10

 

 

 

 

Skip to content