Menu Close

Darbuotojai

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ IR SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

2023 m.

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefonai, kuriais galima susisiekti

Elektroninis paštas

1

Edita Andriulionienė

Meninio ugdymo mokytoja (muzikos vadovė)

8 659 52924

edita.andriulioniene@vilkaviskiopasaka.lt

2

Vilma Mačiokienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 604 27433

vilma.maciokiene@vilkaviskiopasaka.lt

3

Lina Bagdonienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja specialiojo ugdymo grupėje

8 685 42022

lina.bagdoniene@vilkaviskiopasaka.lt

4

Elena Bartišienė

Logopedė

8 656 34044

elena.bartisiene@vilkaviskiopasaka.lt

5

Aušrelė Bataitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 656 10011

ausrele.bataitiene@vilkaviskiopasaka.lt

6

Gintarė Beresnevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89491

gintare.beresneviciene@vilkaviskiopasaka.lt

7

Lina Blažaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89510

lina.blazaitiene@vilkaviskiopasaka.lt

8

Šarūnas Ajauskas

Fizinio ugdymo mokytojas

8 630 93173

sarunas.ajauskas@vilkaviskiopasaka.lt

9

Aušra Bradūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8 659 52924

ausra.braduniene@vilkaviskiopasaka.lt

10

Vilija Bulevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

8 659 52924

vilija.buleviciene@vilkaviskiopasaka.lt

11

Daiva Burdulienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89511

daiva.burduliene@vilkaviskiopasaka.lt

12

Daiva Burdziliauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

8 658 89524

daiva.burdziliauskiene@vilkaviskiopasaka.lt

13

Dainora Daniliauskienė

Direktorė

8 342 52924

dainora.daniliauskiene@vilkaviskiopasaka.lt

14

Monika Deniginienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 656 10011

monika.deniginiene@vilkaviskiopasaka.lt

15

Jolanta Galeckienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 656 34044

jolanta.galeckiene@vilkaviskiopasaka.lt

16

Vaida Girniuvienė

Specialioji pedagogė

8 658 89486

vaida.girniuviene@vilkaviskiopasaka.lt

17

Vida Petrauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89499

vida.petrauskiene@vilkaviskiopasaka.lt

18

Vilma Inkratienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 656 83003

vilma.inkratiene@vilkaviskiopasaka.lt

19

Indrė Laskevičienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

8 659 52924

indre.laskeviciene@vilkaviskiopasaka.lt

20

Lina Jurgelaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89486

lina.jurgelaitiene@vilkaviskiopasaka.lt

21

Laimutė Vaišnienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

8 659 52924

laimute.vaisniene@vilkaviskiopasaka.lt

22

Renata Dženkauskiene

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 621 14656

renata.dzenkauskiene@vilkaviskiopasaka.lt

23

Antanas Vitkauskas

Neformaliojo ugdymo mokytojas

8 659 52924

antanas.vitkauskas@vilkaviskiopasaka.lt

24

Monika Masaitytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89524

monika.masaityte@vilkaviskiopasaka.lt

25

Neringa Mikulytė

Meninio ugdymo mokytoja (dailė bendrojo ugdymo grupėms)

8 685 42022

neringa.mikulyte@vilkaviskiopasaka.lt

26

Zita Motūzienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8 659 52924

zita.motuziene@vilkaviskiopasaka.lt

27

Edita Mozūraitienė

Socialinė pedagogė

8 656 10011

edita.mozuraitiene@vilkaviskiopasaka.lt

28

Monika Paškauskaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiojo ugdymo grupėje

8 656 83003

monika.paskauskaite@vilkaviskiopasaka.lt

29

Daiva Pūstelninkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89510

daiva.pustelninkiene@vilkaviskiopasaka.lt

30

Agnė Rybakova

Psichologė

8 656 83003

agne.rybakova@vilkaviskiopasaka.lt

31

Rita Romanenkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiojo ugdymo grupėje

8 685 42022

rita.romanenkiene@vilkaviskiopasaka.lt

32

Raminta Stankevičiūtė-Skrinskienė

Logopedė

8 656 10011

raminta.skrinskiene@vilkaviskiopasaka.lt

33

Alma Šėporaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89502

alma.seporaitiene@vilkaviskiopasaka.lt

34

Edita Šuliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 656 34044

edita.suliauskiene@vilkaviskiopasaka.lt

35

Darius Vasalauskas

Kineziterapeutas

8 659 52924

darius.vasalauskas@vilkaviskiopasaka.lt

36

Birutė Žemaitaitienė

Specialioji pedagogė

8 656 83003

birute.zemaitaitiene@vilkaviskiopasaka.lt

Daiva Blažė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

8 658 89499

daiva.andriusaityte@vilkaviskiopasaka.lt

Renata Dženkauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8 658 89510

renata.dzenkauskiene@vilkaviskiopasaka.lt

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

2023 m.

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefonai, kuriais galima susisiekti

Elektroninis paštas

1

Rasa Navickienė

Mokytojo padėjėja

8 651 61627

rasa.navickiene@vilkaviskiopasaka.lt

2

Sandra Jurkšienė

Mokytojo padėjėja 8 614 74744

sandra.jurksiene@vilkaviskiopasaka.lt

3

Rima Kaminskienė

Mokytojo padėjėja

8 685 42022

rima.kaminskiene@vilkaviskiopasaka.lt

4

Lionė Stanaitienė

Mokytojo padėjėja

8 656 83003

lione.stanaitiene@vilkaviskiopasaka.lt

5

Nijolė Juodaitienė

Mokytojo padėjėja

8 658 89524

nijole.juodaitiene@vilkaviskiopasaka.lt

6

Vilma Katkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 658 89486

vilma.katkeviciene@vilkaviskiopasaka.lt

7

Deimantė Burdulienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 658 89502

deimante.burduliene@vilkaviskiopasaka.lt

8

Irma Raginienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 658 89510

irma.raginiene@vilkaviskiopasaka.lt

9

Marija Mekšraitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 658 89491

marija.meksraitiene@vilkaviskiopasaka.lt

10

Lionė Sakalauskaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 658 89499

lione.sakalauskaite@vilkaviskiopasaka.lt

11

Indrė Stasiukynienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 658 89524

indre.stasiukyniene@vilkaviskiopasaka.lt

12

Ingrida Verbylienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 656 10011

ingrida.verbyliene@vilkaviskiopasaka.lt

13

Jolanta Žirniavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 685 42022

jolanta.zirniaviciene@vilkaviskiopasaka.lt

14

Virginija Jurkšaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 658 89511

virginija.jurksaitiene@vilkaviskiopasaka.lt

15

Rita Masaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 656 83003

rita.masaitiene@vilkaviskiopasaka.lt

16

Aida Matijošaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 656 83003

aida.matijosaitiene@vilkaviskiopasaka.lt

17

Laima Bendžiūnienė

Mokytojo padėjėja

8 656 83003

laima.bendziuniene@vilkaviskiopasaka.lt

18

Daiva Briaukienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja naktinė auklė

8 685 42022

daiva.briaukiene@vilkaviskiopasaka.lt

19

Aušra Čemerkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

8 656 34044

ausra.cemerkiene@vilkaviskiopasaka.lt

20

Inesa Miniotienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja naktinė auklė

8 685 42022

inesa.miniotiene@vilkaviskiopasaka.lt

21

Ona Narauskienė

Virtuvės vedėja

8 342 52458

ona.narauskiene@vilkaviskiopasaka.lt

22

Ona Minsevičienė

Virėja

8 342 52458

ona.minseviciene@vilkaviskiopasaka.lt

23

Almutė Siaukaitė

Virėja

8 342 52458

almute.siaukaite@vilkaviskiopasaka.lt

24

Lilija Mickevičienė

Skalbėja

8 659 52924

lilija.mickeviciene@vilkaviskiopasaka.lt

25

Dainius Krištolaitis

Kompiuterininkas

8 342 52458

dainius.kristolaitis@vilkaviskiopasaka.lt

26

Alponas Burinskas

Vairuotojas

8 659 52924

alponas.burinskas@vilkaviskiopasaka.lt

27

Gedas Nešukaitis

Kiemsargis

8 659 52924

gedas.nesukaitis@vilkaviskiopasaka.lt

28

Arvydas Lenkevičius

Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas

8 659 52924

arvydas.lenkevicius@vilkaviskiopasaka.lt

29

Joana Jungaitienė

Valytoja

8 659 52924

joana.jungaitiene@vilkaviskiopasaka.lt

30

Palmyra Janušaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

8 685 08426

palmyra.janusaitiene@vilkaviskiopasaka.lt

31

Jūratė Daugėlienė

Sveikato ir maitinimo organizavimo specialiste

8 630 22034

jurate.daugeliene@vilkaviskiopasaka.lt

Atnaujinta 2023-10-27

Skip to content