Darbuotojai

  • Priešmokyklinio ugdymo pedagogai:

​           Daiva Burdulienė (bendrojo ugdymo grupėje)

           Lina Bagdonienė (specialiojo ugdymo grupėje)

 

  • Ikimokyklinio ugdymo pedagogai bendrojo ugdymo grupėse:
            Alma Šėporaitienė
            Aušra Bradūnienė
            Daiva Burdziliauskienė
            Gerda Kascėnienė
            Jolanta Galeckienė
            Laimutė Sabaliauskienė
            Lina Blažaitienė
            Vida Grigaitienė
            Audinga Romanenkienė
            Marija Rožaitienė
            Lina Jurgelaitienė
  • Ikimokyklinio ugdymo pedagogai specialiojo ugdymo grupėse:
            Aušrelė Bataitienė
            Daiva Pūstelninkienė
            Janina Žvingilienė
            Laima Šneiderienė
            Lina Žemaitienė
            Lilija Runienė
            Ramutė Augustienė
            Regina Šalaševičienė
            Rita Romanenkienė
            Valentina Blažienė
            Vilma Inkratienė
  • Specialieji pedagogai ir logopedai:
            Birutė Žemaitaitienė - specialioji pedagogė
            Vaida Girniuvienė - specialioji pedagogė
            Elena Bartišienė - logopedė
            Raminta Skrinskienė - logopedė (bendrojo ugdymo grupėms)
            
  • Kiti specialistai:
            Darius Vasalauskas - kineziterapeutas
            Edita Mozūraitienė - socialinė pedagogė
            Agnė Rybakova - psichologė
            Neringa Mikulytė - meninio ugdymo pedagogė (dailė bendrojo ugdymo grupėms)
            Edita Andriulionienė - meninio ugdymo pedagogė (muzikos vadovė)