Lopšelio-darželio taryba

Pirmininkė  Daiva Burdulienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė
Nariai:
 • Reda Būdienė – tėvų atstovė,
 • Ingrida Auksoraitytė-Kromelienė – tėvų atstovė,
 • Aušrelė Bataitienė – vyresnioji specialiojo ugdymo grupės auklėtoja,
 • Lina Jurgelaitienė – vyresnioji specialiojo ugdymo grupės auklėtoja,
 • Laima Šneiderienė – vyresnioji specialiojo ugdymo grupės auklėtoja,
 • Lina Blažaitienė – ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja metodininkė,
 • Alma Šėporaitienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja,
 • Lilija Runienė – vyresnioji specialiojo ugdymo grupės auklėtoja
 • Agnė Rybakova – psichologė
 • Lilija Mickevičienė – skalbėja
 • Ingrida Verbylienė – auklėtojos padėjėja