Lopšelio-darželio taryba

Pirmininkė - Daiva Burdulienė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė
Nariai:
 • Reda Būdienė – tėvų atstovė,
 • Ingrida Auksoraitytė-Kromelienė – tėvų atstovė,
 • Aušrelė Bataitienė - vyresnioji specialiojo ugdymo grupės auklėtoja,
 • Lina Jurgelaitienė - vyresnioji specialiojo ugdymo grupės auklėtoja,
 • Laima Šneiderienė – vyresnioji specialiojo ugdymo grupės auklėtoja,
 • Lina Blažaitienė - ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja metodininkė,
 • Alma Šėporaitienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja,
 • Lilija Runienė - vyresnioji specialiojo ugdymo grupės auklėtoja
 • Agnė Rybakova - psichologė
 • Lilija Mickevičienė - skalbėja
 • Ingrida Verbylienė - auklėtojos padėjėja