Menu Close

Komisijos, darbo grupės, savivalda

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ vaiko gerovės komisija

Įstaigos taryba

Pedagogų atstovai:

Pirmininkė  Daiva Burdulienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

Alma Šėporaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

Vida Petrauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

Nepedagoginių darbuotojų atstovai:

Nijolė Juodaitienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Aušra Čemerkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja naktinė auklė

Daiva Andriušaitytė – mokytojo padėjėja

Tėvų atstovai:

Ieva Bosevičienė – 4 darželio „Boružėlių“ grupė

Evelina Sikorskienė – 11 darželio „Nykštukų“ grupė

Jolita Smelstorienė – 10 darželio „Kiškučių“ grupė

 


Mokytojų  taryba

Pirmininkė – Vilija Bulevičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jolanta Galeckienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

Aušrelė Bataitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

Gerda Kascėnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

Lina Blažaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

Lina Jurgelaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja bendrojo ugdymo grupėje

Edita Andriulionienė – meninio ugdymo mokytoja (muzikos vadovė)

Agnė Rybakova – psichologė

Edita Mozūraitienė – socialinė pedagogė

Raminta Skrinskienė – logopedė

Birutė Žemaitaitienė – specialioji pedagogė

 

 

Skip to content