Administracija

Direktorė Dainora Daniliauskienė (vyresnioji specialioji pedagogė ir logopedė)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Bulevičienė (ikimokyklinio ugdymo pedagogė)


Nijolė Juodaitienė - direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Daiva Dabrišienė - vyr. buhalterė
Julė Jurkšienė - sekretorė
Jūratė Daugėlienė - sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistė