Menu Close

D.U.K.

1.  Norėčiau, kad mano vaikas pradėtų lankyti darželį, ką turėčiau daryti?

Vienam iš tėvų (globėjų) reikia užpildyti prašymą, užėjus į darželį arba el.paštu. Taip pat  pateikti vaiko  gimimo liudijimo kopiją, šeimos sudėties pažymą (jeigu šeimoje auga 3 ar daugiau vaikų) ir būtinai prieš pradedant lankyti, patikrinti vaiko sveikatą. Prašymai registruojami nuolat.

Priimant vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, reikalingos Vilkaviškio Švietimo pagalbos tarnybos išvados.

2. Kam teikiami prioritetai, sudarant eiles?

 • specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, pateikiant Švietimo pagalbos tarnybos ar gydytojo pažymą apie vaiko sveikatos sutrikimus;
 • vaikams, kuriems lankyti įstaigą rekomenduoja Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius;
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų yra nedarbingas (netekęs 100–60 procentų darbingumo);
 • įstaigos darbuotojų vaikams;
 • vaikams iš šeimų, kurių abu tėvai dirba;
 • vaikams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą;
 • vaikams iš nepilnų šeimų;
 • vaikams iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų;
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą;
 • vaikams, kurių broliai ar seserys jau lanko tą įstaigą;
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų yra mokinys, studentas ir mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose.

3. Kiek reikės mokėti už vaiko lankymą?

Kaina svyruoja priklausomai nuo pasirenkamų maitinimų skaičiaus, taikomų lengvatų ir lankytų dienų, tad konkretaus skaičiaus, kiek reikės mokėti, nurodyti negalime. Visus įkainius, sąlygas ir išlygas yra numačiusi Vilkaviškio savivaldybė šiame dokumente:

ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

4. Kada vaiką į darželį turiu atvesti ir kada iš jo pasiimti?

Vaikų priėmimas vyksta nuo 7.00 iki 8.00 val. Auklėtojų darbo laikas dieninėse bendrojo ugdymo grupėse yra iki 17.30 val. Jei yra būtinybė tėveliams vaikus iš darželio pasiimti vėliau – kiekvieną darbo dieną veikia pailginto veikimo grupė. Tėveliams parašius prašymą, vaikai gali likti darželio pailgintoje grupėje, kurios darbo valandos 17.30 – 19.00.

Jei neradote atsakymo į Jus dominantį klausimą arba turite kokių nors pastebėjimų, savo klausimus, pageidavimus, pasiūlymus ar pastabas galite parašyti į žemiau esančią užklausimo formą. Norėdami iš mūsų sulaukti atsakymo, būtinai parašykite, kaip galėtume su Jumis susisiekti.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Tema

  Jūsų žinutė

  Saugos klausimas (būtina)

   

  Skip to content