Veiklos ataskaitos

Vadovo 2018 m. veiklos ataskaita

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2016–2018 korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2018 metus

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2016–2018 korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2017 metus

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2016–2018 korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2016 metus