Menu Close

Asmens duomenų apsauga

 

Duomenų apsaugos pareigūnas Greta Undraitienė

El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Vilkaviškio lopšelyje – darželyje “Pasaka” (toliau – darželis) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu asmensduomenys@sdg.lt

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į darželį teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Vilkaviškio lopšelis – darželis “Pasaka” rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas

 

Skip to content