Pareigybių aprašymai

Direktorės pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas

Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas

Sekretorės pareigybės aprašymas

Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistės pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo specialiojo ugdymo grupėse pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos naktinės auklės pareigybės aprašymas

Neformaliojo ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo (muzikos vadovo) pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo (dailės) pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Psichologo pareigybės aprašymas

Kineziterapeuto pareigybės aprašymas

Kompiuterininko pareigybės aprašymas

Vairuotojo pareigybės aprašymas

Virtuvės vedėjos pareigybės aprašymas

Virėjos pareigybės aprašymas

Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas

Skalbėjos pareigybės aprašymas

Sandėlininko pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

atnaujinta 2021-11-10