Menu Close

Kiti specialistai

SVEIKATOS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO SPECIALISTĖ

Jūratė Daugėlienė

El. p. daugeliene.jurate@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Pirmadienis 12.30-13.00

Penktadienis 12.30-13.00

Teikiamos paslaugos:

 • Organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimą,
 • Skatina sveikos mitybos įgūdžių formavimą,
 • Sudaro perspektyvinius valgiaraščius ir kasdieninius valgiaraščius-reikalavimus,
 • Rengia patiekalų receptūras ir technologinius aprašus,
 • Kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę,
 • Vykdo maisto ruošimo ir maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą,
 • Atsako už įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę bei geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėse taikymą.

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ

Reda Tamošaitienė

El. p. reda.tamosaitiene@gmail.com 

Konsultacijos tėvams:

Antradienis 12.30-13.00

Teikiamos paslaugos:

 • Padeda ugdytiniams saugoti ir stiprinti sveikatą,
 • Formuoja ir ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir
 • traumų profilaktika.
 • Siekia užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę ugdymo įstaigoje.
 • Suteikia pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų atvejais.

 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA:

DAILĖ

Neringa Mikulytė

El. p. neringamikulytem@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Antradienis 12.00-12.30

Ketvirtadienis 12.00-12.30

Teikiamos paslaugos:

 • Dirba su vaikais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Organizuoja ir praveda darželio grupėms meno užsiėmimus.
 • Rengia ir dalyvauja įvairiuose konkursuose, parodose įstaigoje, mieste ir respublikoje.
 • Individualiai konsultuoja tėvus ir pedagogus meno klausimais.

MUZIKA

Edita Andriulionienė

El. p. editand@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Pirmadienis 12.30-13.00

Penktadienis 12.30-13.00

Teikiamos paslaugos:

 • Organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, lavindama jų muzikinius gabumus, muzikos atlikimo įgūdžius, kūrybinę vaizduotę.
 • Individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių.
 • Bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose.
 • Dalyvauja darbo grupėse, rengiant įvairius renginius ir šventes.
 • Rengia vaikus dalyvavimui įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

 

Skip to content