Menu Close

Tradicijos

Įstaigoje puoselėjamos tokios tradicijos:
 • Specialiojo ir bendrojo ugdymo grupių bendradarbiavimas. Bendrojo ugdymo grupių ugdytiniai  bendrauja su specialiųjų poreikių vaikučiais, vykdo bendrus projektus, lankosi vieni kitų šventiniuose renginiuose, kartu organizuojamos draugystės popietės (yra suskirstytos konkrečios grupės, kurios palaiko tarpusavio ryšį, užsiima bendra veikla ir vykdo bendrus projektus).
 • Rugsėjo 1-osios šventė
 • Rudenėlio šventė
 • Mokytojo dienos paminėjimas
 • Šv. Kalėdos
 • Užgavėnės
 • Kaziuko mugė
 • Kalbos savaitės renginiai
 • Šv.Velykų rytmetys
 • Šeimos šventė
 • Priešmokyklinio amžiaus vaikų išleistuvės į mokyklą
 • Dalyvavimas įvairiose projektinėse veiklose 
 • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
 • Atvirų durų diena

 

Skip to content