Tradicijos

Įstaigoje puoselėjamos tokios tradicijos:
 • Specialiojo ir bendrojo ugdymo grupių bendradarbiavimas. Bendrojo ugdymo grupių ugdytiniai  bendrauja su specialiųjų poreikių vaikučiais, vykdo bendrus projektus, lankosi vieni kitų šventiniuose renginiuose, kartu organizuojamos draugystės popietės (yra suskirstytos konkrečios grupės, kurios palaiko tarpusavio ryšį, užsiima bendra veikla ir vykdo bendrus projektus).
 • Rugsėjo 1-osios šventė
 • Rudenėlio šventė
 • Mokytojo dienos paminėjimas
 • Šv.Kalėdos
 • Kalėdinis darbuotojų spektaklis vaikams
 • Užgavėnės
 • Kaziuko mugė
 • Kalbos savaitės renginiai
 • Šv.Velykų rytmetys
 • Mamyčių šventė
 • Priešmokyklinio amžiaus vaikų išleistuvės į mokyklą
 • Medelio pasodinimas išleistuvių metu
 • Bendro vaikų nupiešto paveikslo palikimas darželiui išleistuvių šventės metu
 • Ugdytinių gimtadieniai
 • Dalyvavimas "Dainų dainelės" konkurse
 • Dalyvavimas piešinių konkursuose 
 • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais