Menu Close

Draugiškoji SEU DRAMBLIADA 2023

Ikimokyklinės ,,Ežiukų“ ir Priešmokyklinės ,,Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo Draugiškojoje SEU DRAMBLIADOJE. Tai veikla, skirta vaikų emocinio raštingumo ugdymui, mokytojų emocinei gerovei gerinti. Ugdytiniai susipažino su penkiomis kompetencijomis: Tarpusavio santykiai, atliko užsiėmimą: ,,VERTYBIŲ HERBAS“. Atsakingų sprendimų priėmimas, užsiėmimas: ,,LAPIUKAS SMALIŽIUKAS“. Savitvarda, užsiėmimas: ,,GERUMO KIBIRĖLIS“. Savimonė, užsiėmimas: ,,ĮSIJAUČIU Į KITO BŪSENĄ“. Socialinio sąmoningumo užsiėmimas: ,,BŪKIME DRAUGIŠKI SAVO ŠIRDYSE IR MINTYSE“. Savaitė buvo pilna įdomių pokalbių, įžvalgų, vienas kito ir savęs pažinimo. Mūsų indėlis labai svarbus draugiškesnės Lietuvos kūrime.
Skip to content