2020 m. lapkričio 30 d.

Informuojame, kad lapkričio 30 d. gavome pranešimą iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
(NVSC). Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ administracijos darbuotojai nustatytas
Covid-19 virusas. Kontakto su vaikais darbuotoja neturėjo ir nuo lapkričio 25 d. yra saviizoliacijoje.
Kontaktą turėjęs asmuo, nuo lapkričio 30 d. dirba nuotoliniu būdu.
Įstaigos patalpų valymas ir dezinfekcija atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne
sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos (kai galimas užteršimas SARS-Co-2) bei
rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) situacijai.

Administracija