B-ĮV-1307

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinėje „Pelėdžiukų“ grupėje nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas 2020 m. lapkričio 23-30 dienomis. Dėl to nurodytu laikotarpiu vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Sergantis asmuo ir asmenys, turėję tiesioginį kontaktą su sergančiuoju, šiuo metu yra izoliacijoje.

Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ užtikrintas priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės  ir bendrųjų įstaigos patalpų valymas ir dezinfekcija vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos (kai galimas užteršimas SARS-Co-2) bei rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijai.

Tėvai dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo gali kreiptis į savo šeimos gydytoją. 

PRIDEDAMA:

2020 m. lapkričio 24 d. įsakymas „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinėje „Pelėdžiukų“ grupėje”

Administracija