Biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 metai

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2017-06-30.xlsx 1

Finansavimo sumos 2017m II ketvirtis

Aiškinamasis_raštas_2017-06-30

2016 metai

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2016-06-30.xlsx 1

Finansavimo sumos 2016m II ketvirtis

Aiškinamasis_raštas_2016-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2016-09-30

Finansavimo sumos 2016m III ketvirtis

Aiškinamasis_raštas_2016-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31

Finansavimo sumos 2016-12-31

Aiškinamasis raštas 2016 2

Grynojo turto ataskaita 2016-12-31

2015 metai

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-12-31

Finansinės būklės ataskata 2015-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015-12-31

Pinigų srautų ataskaita 2015-12-31

Aiškinamasis_raštas_2015 2

2014 metai

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2014-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2014-12-31

Pinigų srautų ataskaita 2014-12-31

Aiškinamasis_raštas_2014

2013 metai
VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS  „PASAKA“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2013 M. IV KETV.
 
2012 metai
VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS  „PASAKA“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2012 M. IV KETV.
 
VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS  „PASAKA“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2012 M. III KETV.
 
VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS  „PASAKA“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2012 M. II KETV.
 
VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS  „PASAKA“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2012 M. I KETV.